Редакційна політика

Галузь та проблематика

  • фізика напівпровідників та діелектриків
  • фізика твердого тіла
  • гетеро- та низьковимірні структури
  • лінійна та нелінійна оптика твердого тіла
  • оптоелектроніка та оптоелектронні прилади
  • квантова електроніка

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

автори статей надсилають в редакцію зовнішню та внутрішню рецензію, редакція надсилає статті для повторного таємного рецензування.

 

Періодичність публікації

Періодичність публікації -  1 збірник на рік

 

Політика відкритого доступу

Політика відкритого доступу: автори надсилають Акт експертизи, який дозволяє відкритий доступ до змісту статей.

 

Мови видання

Мови видання :англійська, реферати – англійською, українською та російською мовами.

 

Редакційна колегія журналу

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
Сминтина В.А.,д.ф.-м.н., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:
Куталова М.І., науковий співробітник Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Ваксман Ю.Ф. ,д.ф. -м.н.,Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Курмашов Ш.Д.,д.ф. -м.н., Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова,Україна
Д’Аміко А.,PhD, Department of Electronic Engineering, University of Rome “Tor Vergata” via della Ricerca Scientifica, Rome, Italy
Вікулін І.М.,д.ф. -м.н., Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова,Україна
Литовченко В. Г., д.ф. -м.н., Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ Україна
Борщак В.А., д.ф. -м.н., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Стахіра Й.М. ,д.ф. -м.н., Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
Стародуб М.Ф., д.б.н, Інститут біохімії  НАНУ України

 

Етика до публікацій

Редакція збірника повинна оцінювати науковий зміст рукопису незважаючи на релігійні погляди, стать, громадянство та  політичні погляди авторів.

Автори дають обіцянку надсилати нову неопубліковану в інших  виданнях оригінальну роботу а також надсилати статтю тільки у збірник «Фотоелектроніка». У випадках використовування висновків інших авторів повинні давати бібліографічні посилання. Плагіат у всіх формах являється неетичним.

 

Фінансова політика журналу

безкоштовне видання