Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 26 (2017) PЕЛЯТИВІСТСЬКА ТЕОРІЯ СПЕКТРІВ ПІОННИХ АТОМНИХ СИСТЕМ 208Pb З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ СИЛЬНОЇ ПІОН-ЯДЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Анотація   PDF
I. N. Serga, O. Yu. Khetselius, L. A. Vitavetskaya, A. N. Bystryantseva
 
№ 26 (2017) АТОМ ВОДНЮ В СХРЕЩЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНОМУ І МАГНІТНОМУ ПОЛЯХ Анотація   PDF
M. Yu. Gurskaya, A. V. Ignatenko, A. S. Kvasikova, A. A. Buyadzhi
 
№ 26 (2017) ВПЛИВ ВОЛОГИ І СТРУКТУРУЮЧОЇ ДОБАВКИ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛІВОК ДІОКСИДУ ОЛОВА Анотація   Віддалена (English)
A. P. Chebanenko, L. M. Filevska, V. A. Smyntyna, N. S. Simanovich, V. S. Grinevych
 
№ 26 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОДНОРІДНО ЗЧУВСТВЛЕННИХ КРИСТАЛІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЯ. ЧАСТИНА I. ПРО ЗАРЯДОВИЙ СТАН ЦЕНТРІВ РЕКОМБІНАЦІЇ Анотація   PDF
N. S. Simanovych, Ye. V. Brytavskyi, M. I. Kutalova, V. A. Borshchak, Y. N. Karakis
 
№ 26 (2017) МЕТОД ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗВОРОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ РУПОРНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА Анотація   PDF
A. O. Karpenko
 
№ 26 (2017) МЕТОД КАЛІБРУВАЛЬНО-ІНВАРІАНТНОЇ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАЖКИХ І НАДВАЖКИХ АТОМІВ ТА ИОНОВ: ОГЛЯД Анотація   PDF
A. V. Glushkov, V. B. Ternovsky, A. V. Smirnov, A. A. Svinarenko
 
№ 26 (2017) НЕЛІНІЙНИЙ ХАОС-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ СЕРІЙ КОНЦЕНТРАЦІЙ АТМОСФЕРНОГО РАДОНУ 222Rn НА ОСНОВІ ДАНИХ АКТИВНОСТІ БЕТА ЧАСТИНОК РАДОНОВИХ МОНІТОРІВ Анотація
O. Yu. Khetselius, A. V. Glushkov, V. V. Buyadzhi, Yu. Ya. Bunyakova
 
№ 26 (2017) НОВИЙ РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗСУВУ ТА УШИРЕННЯ ЛІНІЙ НАДТОНКОЇ СТРУКТУРИ У ВАЖКИХ АТОМАХ В БУФЕРНИХ ГАЗАХ Анотація   PDF
V. F. Mansarliysky, E. V. Ternovsky, A. V. Ignatenko, E. L. Ponomarenko
 
№ 26 (2017) РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ РОЗРАХУНОК СИЛ ОСЦИЛЯТОРІВ РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ МІЖ РІДБЕРГІВСЬКИМИ СТАНАМИ БАРІЯ Анотація   PDF
E. V. Ternovsky, O. A. Antoshkina, T. A. Florko, T. B. Tkach
 
№ 26 (2017) СИНТЕЗ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІВ ZnSe:Al Анотація   PDF
Yu. A. Nitsuk, Yu. F. Vaksman, I. V. Tepliakova, A. A. Rimashevskiy
 
№ 26 (2017) СПЕКТРОСКОПІЯ БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ В ПЛАЗМІ: СИЛИ ОСЦИЛЯТОРІВ ДЛЯ Be-ПОДІБНОГО ІОНА Fe Анотація   PDF
V. V. Buyadzhi, Yu. G. Chernyakova, O. A. Antoshkina, T. B. Tkach
 
№ 26 (2017) СПЕКТРОСКОПІЯ КООПЕРАТИВНИХ ЕЛЕКТРОН-ГАММА-ЯДЕРНИХ ЕФЕКТІВ В БАГАТОАТОМНИХ МОЛЕКУЛАХ: МОЛЕКУЛА XY4 Анотація
Yu. V. Dubrovskaya, A. A. Kuznetsova, A. S. Kvasikova, T. N. Sakun
 
№ 26 (2017) ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СПЕКТРА АТОМА ІТЕРБІЮ НА ОСНОВІ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ БАГАТОЧАСТИНКОВОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ: РІДБЕРГОВІ РЕЗОНАНСИ Анотація   PDF
V. B. Ternovsky, M. Yu. Gurskaya, A. A. Svinarenko, V. F. Mansarliysky
 
№ 26 (2017) УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ФУНКЦІЙ ГРІНА І ФУНКЦІОНАЛУ ГУСТИНИ У ВИЗНАЧЕННІ ВІБРАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ФОТОЕЛЕКТРОННОГО СПЕКТРУ ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ Анотація   PDF
A. A. Kuznetsova, Yu. V. Dubrovskaya, A. V. Glushkov, Ya. I. Lepikh
 
№ 26 (2017) УДОСКОНАЛЕНИЙ РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД В СПЕКТРОСКОПІЇ СКЛАДНИХ АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ РЕЗОНАНСІВ В АТОМНИХ СПЕКТРАХ Анотація   PDF
A. V. Smirnov, O. Yu. Khetselius, V. V. Buyadzhi, A. S. Belodonov
 
№ 26 (2017) ФОРМУВАННЯ КРЕМНІЄВИХ НАНО-ПІЛЛАРСІВ ТА ПОКРИТТЯ ЇХ ОКСИДАМИ ЦИНКУ ТА ТИТАНУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ ТА БІОСЕНСОРИЦІ Анотація   PDF
Ie. V. Brytavskyi, A. V. Tereshchenko, V. B. Myndrul, M. M. Pavlenko, V. A. Smyntyna
 
1 - 16 з 16 результатів