Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 27 (2018) РЕЛЯТИВІСТСЬКА ОПЕРАТОРНА ТЕОРІЯ ЗБУРЕНЬ В СПЕКТРОСКОПІЇ БАГАТОЕЛЕКТРОННОГО АТОМА В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ Анотація
V B Ternovsky, A. A. Kuznetsova, A V Glushkov, E K Plysetskaya
 
№ 26 (2017) PЕЛЯТИВІСТСЬКА ТЕОРІЯ СПЕКТРІВ ПІОННИХ АТОМНИХ СИСТЕМ 208Pb З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ СИЛЬНОЇ ПІОН-ЯДЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Анотація   PDF
I. N. Serga, O. Yu. Khetselius, L. A. Vitavetskaya, A. N. Bystryantseva
 
№ 26 (2017) АТОМ ВОДНЮ В СХРЕЩЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНОМУ І МАГНІТНОМУ ПОЛЯХ Анотація   PDF
M. Yu. Gurskaya, A. V. Ignatenko, A. S. Kvasikova, A. A. Buyadzhi
 
№ 26 (2017) ВПЛИВ ВОЛОГИ І СТРУКТУРУЮЧОЇ ДОБАВКИ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛІВОК ДІОКСИДУ ОЛОВА Анотація   Віддалена (English)
A. P. Chebanenko, L. M. Filevska, V. A. Smyntyna, N. S. Simanovich, V. S. Grinevych
 
№ 27 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОДНОРІДНО ЗЧУВСТВЛЕННІХ КРИСТАЛІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЮ. ЧАСТИНА II. РЕЛАКСАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Анотація
S. S. Kulikov, Ie. V. Brytavskyi, M. I. Kutalova, N. P. Zatovskaya, V. A. Borshchak, N. V. Konopel’skaya, Yu. N. Karakis
 
№ 26 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОДНОРІДНО ЗЧУВСТВЛЕННИХ КРИСТАЛІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЯ. ЧАСТИНА I. ПРО ЗАРЯДОВИЙ СТАН ЦЕНТРІВ РЕКОМБІНАЦІЇ Анотація   PDF
N. S. Simanovych, Ye. V. Brytavskyi, M. I. Kutalova, V. A. Borshchak, Y. N. Karakis
 
№ 27 (2018) ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУР НА ОСНОВІ НАНОКРИСТАЛІВ CdS В ЖЕЛАТИНОВІЙ МАТРИЦІ Анотація   PDF (English)
A. P. Chebanenko, A. V. Polischuk
 
№ 27 (2018) ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ НАНОРОЗМІРНОГО ДІОКСИДУ ОЛОВА. ОГЛЯД Анотація
L. M. Filevska
 
№ 26 (2017) МЕТОД ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗВОРОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ РУПОРНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА Анотація   PDF
A. O. Karpenko
 
№ 26 (2017) МЕТОД КАЛІБРУВАЛЬНО-ІНВАРІАНТНОЇ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАЖКИХ І НАДВАЖКИХ АТОМІВ ТА ИОНОВ: ОГЛЯД Анотація   PDF
A. V. Glushkov, V. B. Ternovsky, A. V. Smirnov, A. A. Svinarenko
 
№ 27 (2018) НАДТОНКА СТРУКТУРА ВАЖКИХ АТОМІВ В РАМКАХ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ БАГАТОЧАСТИНКОВОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ Анотація   PDF (English)
O A Antoshkina, O Khetselius, M Makushkina, A Smirnov
 
№ 26 (2017) НЕЛІНІЙНИЙ ХАОС-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ СЕРІЙ КОНЦЕНТРАЦІЙ АТМОСФЕРНОГО РАДОНУ 222Rn НА ОСНОВІ ДАНИХ АКТИВНОСТІ БЕТА ЧАСТИНОК РАДОНОВИХ МОНІТОРІВ Анотація
O. Yu. Khetselius, A. V. Glushkov, V. V. Buyadzhi, Yu. Ya. Bunyakova
 
№ 26 (2017) НОВИЙ РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗСУВУ ТА УШИРЕННЯ ЛІНІЙ НАДТОНКОЇ СТРУКТУРИ У ВАЖКИХ АТОМАХ В БУФЕРНИХ ГАЗАХ Анотація   PDF
V. F. Mansarliysky, E. V. Ternovsky, A. V. Ignatenko, E. L. Ponomarenko
 
№ 27 (2018) ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКОЛ Ag28Ga28Ge532Er2S1123 И Ag12Ga12Ge228Er2S483 Анотація
V V. HALYAN, I D OLEKSEYUK, I A. IVASHCHENKO, A. H KEVSHYN, P V TISHCHENKO, M V SHEVCHUK
 
№ 27 (2018) ПРИПіЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОНТАКТУ ДО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ОПТИЧНОГО ТА РЕНТГЕНІВСЬКОГО ЗОБРАЖЕНЬ В ЕЛЕКТРИЧНИЙ СИГНАЛ Анотація
T I LAVRENOVA, V. A. Borshchak, N. P. ZATOVSKA, M. I. KUTALOVA
 
№ 27 (2018) РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ РІДБЕРГІВСЬКИХ АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ СТАНІВ В СПЕКТРІ БАРІЯ Анотація
E. V. Ternovsky, V. V. Buyadzhi, A. V. Tsudik, A. A. Svinarenko
 
№ 26 (2017) РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ РОЗРАХУНОК СИЛ ОСЦИЛЯТОРІВ РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ МІЖ РІДБЕРГІВСЬКИМИ СТАНАМИ БАРІЯ Анотація   PDF
E. V. Ternovsky, O. A. Antoshkina, T. A. Florko, T. B. Tkach
 
№ 26 (2017) СИНТЕЗ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІВ ZnSe:Al Анотація   PDF
Yu. A. Nitsuk, Yu. F. Vaksman, I. V. Tepliakova, A. A. Rimashevskiy
 
№ 27 (2018) СПЕКТРОСКОПІЯ БАГАТОЕЛЕКТРОННОГО АТОМА В DC ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ: МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ОПЕРАТОРНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ ДЛЯ ОПИСУ ШТАРКIВСЬКИХ РЕЗОНАНСІВ Анотація
A A Kuznetsova, A. A. Buyadzhi, M Yu Gurskaya, A. O Makarova
 
№ 27 (2018) СПЕКТРОСКОПІЯ БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ В ПЛАЗМІ: СИЛИ ОСЦИЛЯТОРІВ ДЛЯ Be-ПОДІБНИХ ІОНІВ GaXXVIII і GeXXIX Анотація   PDF (English)
V V Buyadzhi, T V Tkach, A P Lavrenko, E S Romanenko
 
№ 26 (2017) СПЕКТРОСКОПІЯ БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ В ПЛАЗМІ: СИЛИ ОСЦИЛЯТОРІВ ДЛЯ Be-ПОДІБНОГО ІОНА Fe Анотація   PDF
V. V. Buyadzhi, Yu. G. Chernyakova, O. A. Antoshkina, T. B. Tkach
 
№ 26 (2017) СПЕКТРОСКОПІЯ КООПЕРАТИВНИХ ЕЛЕКТРОН-ГАММА-ЯДЕРНИХ ЕФЕКТІВ В БАГАТОАТОМНИХ МОЛЕКУЛАХ: МОЛЕКУЛА XY4 Анотація
Yu. V. Dubrovskaya, A. A. Kuznetsova, A. S. Kvasikova, T. N. Sakun
 
№ 26 (2017) ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СПЕКТРА АТОМА ІТЕРБІЮ НА ОСНОВІ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ БАГАТОЧАСТИНКОВОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ: РІДБЕРГОВІ РЕЗОНАНСИ Анотація   PDF
V. B. Ternovsky, M. Yu. Gurskaya, A. A. Svinarenko, V. F. Mansarliysky
 
№ 27 (2018) ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СПЕКТРУ ІТЕРБІЮ НА ОСНОВІ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ БАГАТОЧАСТКОВІ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ: ДВІЧІ ЗБУДЖЕНІ ВАЛЕНТНІ СТАНИ Анотація
A A Svinarenko, V. В Ternovsky, I S Cherkasova, D A. Mironenko
 
№ 26 (2017) УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ФУНКЦІЙ ГРІНА І ФУНКЦІОНАЛУ ГУСТИНИ У ВИЗНАЧЕННІ ВІБРАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ФОТОЕЛЕКТРОННОГО СПЕКТРУ ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ Анотація   PDF
A. A. Kuznetsova, Yu. V. Dubrovskaya, A. V. Glushkov, Ya. I. Lepikh
 
1 - 25 з 32 результатів 1 2 > >>