Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Електронна копія (або дискета) матеріалу надсилається одночасно з твердою копією тексту та малюнків.
  • Для тексту припустимі наступні формати - MS Word (rtf, doc)
  • Малюнки приймаються у форматах - EPS, TIFF, BMP, PCX, JPG, GIF, CDR, WMF, MS Word І MS Giaf, Micro Calc Origin (opj). Малюнки, виконані пакетами математичної та статистичної обробки повинні бути конвертовані у вищевказані графічні формати.
 • Рукописи надсилаються на адресу:
  Відп. секр. Куталовій М.І., вул. Пастера, 42, фіз. фак. ОНУ, м.Одеса, e-mail: photoelectronics@onu.edu.ua.

  До рукопису додається:

  • Експертний висновок - висновок експертної комісії про можливість відкритої публікації даної роботи (для авторів з України).1 Коди РАС та УДК. Допускається використання декількох шифрів. Прізвище (а) та ініціали  автора (їв).
  • Установа, повна поштова адреса, номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти для кожного з авторів. Назва статті. Висновки -  об'ємом до 200 слів пишуться англійською.
  • Текст повинен друкуватися шрифтом 14 пунктів через два інтервали на білому папері формату А4. Назва статті, а також заголовки підрозділів друкуються прописними літерами і відзначаються напівжирним шрифтом.
  • 2 рецензії  на статтю: зовнішня і внутрішня - підпис авторів рецензії  повинен бути завізований.
  •   Резюме об'ємом до 200 слів друкується англійською, українською та російською мовами. Перед текстом резюме відповідною мовою вказуються УДК, назва статті, прізвища та ініціали всіх авторів.

Керівництво для авторів

Керівництва для авторів: Збірник «Фотоелектроніка» видається англійською мовою. Рукопис подається автором у двох примірниках англійською мовою. До рукопису додається дискета з текстовим файлом і малюнками Електронна копія матеріалу може бути надіслана до редакції  електронною поштою.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.