Про журнал

Рік заснування: 1986

Галузь і проблематика: фізика напівпровідників; гетеро- та низьковимірні структури; лінійната нелінійна оптика твердого тіла; оптоелектроніка та оптоелектронні прилади; квантова електроніка

ISSN 0235-2435 (друкована версія)

DOI 10.18524/0235-2435

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15953-4425P від 02.12.2009 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: фізико-математичні науки, спеціальності – 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали від 17.03.2020, Категорія «Б»

Періодичність виходу журналу: 1 збірник на рік

Мова видання: англійська, реферати – англійською, українською та російською мовами.

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: В. А. Сминтина, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Адреса редакції: вул. Пастера, 42, м. Одеса, Україна 65026

Електронна адреса: photoelectronics@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Інституційний репозітарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master ListUlrich’s Periodicals Directory;  Google АкадеміяВІНІТІ РАН.

Поточний номер

№ 30 (2021)
					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику наведено результати теоретичних i експериментальних досліджень з питань фізики напівпровідників та мікроелектронних приладів, опто- та квантової електроніки, квантової оптики, спектроскопії та фотофізики ядра, aтомів, молекул та твердих тіл. Розглянуто новi напрямки розвитку фотоелектроніки, пов'язані iз задачами взаемодії надінтенсивного лазерного випромінювання з ядром, атомними системами, речовиною.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з фізико-математичних наук. Збірник реферується: Index Copernikus, Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky, Ukrainian Abstract Journal, Україніка наукова, ВИНИТИ, Джерело, Українські наукові журнали.

Для викладачів, наукових працівників, acпірантів, студентів.

Опубліковано: 2022-08-21

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски