ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ СИНТЕЗУ НА ФОРМУВАННЯ СПЕКТРІВ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ КТ CdS

Автор(и)

  • В. А. Сминтина Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. М. Скобєєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • К. О. Вергелес Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/0235-2435.2021.30.262861

Ключові слова:

квантові точки сульфіду кадмію, поглинання, фотолюмінесценція, наноматеріали

Анотація

Реферат
Мета роботи полягає в дослідженні впливу технологічних умов синтезу на формування спектрів фотолюмінесценції КТ CdS. У роботі наведено результати впливу рН на люмінесценцію колоїдних КТ CdS. Показано якісну відповідність між спектрами люмінесценції КТ CdS, отриманих при різних значеннях pH під час синтезу, і КТ CdS, підданих обробці після синтезу. Також показано, що спектр люмінесценції можна змінювати як зміною умов синтезу, так і зміною кислотності колоїдних КТ CdS. Представлені результати впливу двох параметрів процесу синтезу квантових точок сульфіду кадмію (КТ CdS) на спектр люмінесценції, а саме, кислотно-лужного балансу ростового розчину і співвідношення компонентів реакції (солей кадмію і сірки). Здійснено низку експериментів з синтезом, в якому рН розчину змінювалася в інтервалі величин від 2 до 10. Також були синтезовані КТ CdS з різним співвідношенням вихідних компонентів. Отримані результати свідчать про те, що технологічний процес має суттєвий вплив на формування смуг випромінювання КТ CdS. В обох випадках спектр випромінювання містив три смуги, які локалізовані у λ 1 = 462 ÷ 493 нм, λ 2 = 555 ÷ 598 нм, λ 3 = 660 ÷ 711нм. Спостережувані особливості впливу зазначених технологічних факторів на спектр люмінесценції КТ CdS пояснюються тим, що в синтезі визначальним параметром є концентрація іонів кадмію та сірки. У першому – концентрація іонів регулюється значенням рН розчину, а у другому – вихідною концентрацією Cd(NO 3 ) 2 та Na 2 S.

Посилання

В. Г. Клюєв, Фам Тхі Хан Мьен, Ю. С. Бездітко, Природа центрів люмінесценції в нанокристалах CdS / Конденсовані середовища і міжфазні границі, Т. 16, № 1, 2014. – 27 с.

Ю. С. Бездітко, В. Г. Клюєв, Особливості формування нанокристалів CdS при фіксованому часі синтезу / Вісник ВДУ. Серія: Фізика. Математика, № 1, 2014. – 6 с.

Morphological and Optical Properties of CdS Quantum Dots Synthesized with different pH values /[ Akeel M. Kadim, Wasan R. Saleh]. – Iraqi Journal of Science, Vol. 58, No.3A, 2017. –1207 p.

Гідроліз іонів металів у розведених розчинах / [В. А. Назарео, В. П. Антонович, Є. М. Невська]. - М .: Атомвидат – 1979. – 192 с.

Эфрос Ал. Л., Эфрос А. Л. «Межзонное поглощение света в полупроводниковом шаре», Физ. и техн. полупроводников. − 1982. − Т.16. В.7. − С. 1209−1214.

V. A. Smyntyna, V. M. Skobeeva, K. A. Verheles, N. V. Malushin. «Influence of technology on the formation of luminescence centers in QDs CdS», Journal of nano- and electronic physics. Sumy State University, 2019, Vol. 11 No 3, 05031(4pp) (2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

Статті