Архіви

  • № 29 (2020)

    У збірнику наведено результати теоретичних i експериментальних досліджень з питань фізики напівпровідників та мікроелектронних приладів, опто- та квантової електроніки, квантової оптики, спектроскопії та фотофізики ядра, aтомів, молекул та твердих тіл. Розглянуто новi напрямки розвитку фотоелектроніки, пов'язані iз задачами взаемодії надінтенсивного лазерного випромінювання з ядром, атомними системами, речовиною.

    Збірник включено до Переліку спеціальних видань ВАК України з фізико-математичних та технічних наук.

    Збірник реферується: Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky, Ukrainian Abstract Journal, Україніка наукова, ВИНИТИ, Джерело, Українські наукові журнали

    Для викладачів, наукових працівників, acпіранітв, студентів