№ 26 (2017)

Зміст

Статті

ВПЛИВ ВОЛОГИ І СТРУКТУРУЮЧОЇ ДОБАВКИ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛІВОК ДІОКСИДУ ОЛОВА Віддалена (English)
A. P. Chebanenko, L. M. Filevska, V. A. Smyntyna, N. S. Simanovich, V. S. Grinevych 5-10
МЕТОД КАЛІБРУВАЛЬНО-ІНВАРІАНТНОЇ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАЖКИХ І НАДВАЖКИХ АТОМІВ ТА ИОНОВ: ОГЛЯД PDF
A. V. Glushkov, V. B. Ternovsky, A. V. Smirnov, A. A. Svinarenko 11-28
НЕЛІНІЙНИЙ ХАОС-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ СЕРІЙ КОНЦЕНТРАЦІЙ АТМОСФЕРНОГО РАДОНУ 222Rn НА ОСНОВІ ДАНИХ АКТИВНОСТІ БЕТА ЧАСТИНОК РАДОНОВИХ МОНІТОРІВ
O. Yu. Khetselius, A. V. Glushkov, V. V. Buyadzhi, Yu. Ya. Bunyakova 29-40
СИНТЕЗ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІВ ZnSe:Al PDF
Yu. A. Nitsuk, Yu. F. Vaksman, I. V. Tepliakova, A. A. Rimashevskiy 41-45
НОВИЙ РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗСУВУ ТА УШИРЕННЯ ЛІНІЙ НАДТОНКОЇ СТРУКТУРИ У ВАЖКИХ АТОМАХ В БУФЕРНИХ ГАЗАХ PDF
V. F. Mansarliysky, E. V. Ternovsky, A. V. Ignatenko, E. L. Ponomarenko 46-54
СПЕКТРОСКОПІЯ КООПЕРАТИВНИХ ЕЛЕКТРОН-ГАММА-ЯДЕРНИХ ЕФЕКТІВ В БАГАТОАТОМНИХ МОЛЕКУЛАХ: МОЛЕКУЛА XY4
Yu. V. Dubrovskaya, A. A. Kuznetsova, A. S. Kvasikova, T. N. Sakun 55-61
ФОРМУВАННЯ КРЕМНІЄВИХ НАНО-ПІЛЛАРСІВ ТА ПОКРИТТЯ ЇХ ОКСИДАМИ ЦИНКУ ТА ТИТАНУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ ТА БІОСЕНСОРИЦІ PDF
Ie. V. Brytavskyi, A. V. Tereshchenko, V. B. Myndrul, M. M. Pavlenko, V. A. Smyntyna 62-67
PЕЛЯТИВІСТСЬКА ТЕОРІЯ СПЕКТРІВ ПІОННИХ АТОМНИХ СИСТЕМ 208Pb З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ СИЛЬНОЇ ПІОН-ЯДЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
I. N. Serga, O. Yu. Khetselius, L. A. Vitavetskaya, A. N. Bystryantseva 68-77
УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ФУНКЦІЙ ГРІНА І ФУНКЦІОНАЛУ ГУСТИНИ У ВИЗНАЧЕННІ ВІБРАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ФОТОЕЛЕКТРОННОГО СПЕКТРУ ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ PDF
A. A. Kuznetsova, Yu. V. Dubrovskaya, A. V. Glushkov, Ya. I. Lepikh 78-87
МЕТОД ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗВОРОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ РУПОРНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА PDF
A. O. Karpenko 88-93
СПЕКТРОСКОПІЯ БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ В ПЛАЗМІ: СИЛИ ОСЦИЛЯТОРІВ ДЛЯ Be-ПОДІБНОГО ІОНА Fe PDF
V. V. Buyadzhi, Yu. G. Chernyakova, O. A. Antoshkina, T. B. Tkach 94-102
ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СПЕКТРА АТОМА ІТЕРБІЮ НА ОСНОВІ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ БАГАТОЧАСТИНКОВОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ: РІДБЕРГОВІ РЕЗОНАНСИ PDF
V. B. Ternovsky, M. Yu. Gurskaya, A. A. Svinarenko, V. F. Mansarliysky 103-113
УДОСКОНАЛЕНИЙ РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД В СПЕКТРОСКОПІЇ СКЛАДНИХ АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ РЕЗОНАНСІВ В АТОМНИХ СПЕКТРАХ PDF
A. V. Smirnov, O. Yu. Khetselius, V. V. Buyadzhi, A. S. Belodonov 114-123
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОДНОРІДНО ЗЧУВСТВЛЕННИХ КРИСТАЛІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЯ. ЧАСТИНА I. ПРО ЗАРЯДОВИЙ СТАН ЦЕНТРІВ РЕКОМБІНАЦІЇ PDF
N. S. Simanovych, Ye. V. Brytavskyi, M. I. Kutalova, V. A. Borshchak, Y. N. Karakis 124-138
РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ РОЗРАХУНОК СИЛ ОСЦИЛЯТОРІВ РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ МІЖ РІДБЕРГІВСЬКИМИ СТАНАМИ БАРІЯ PDF
E. V. Ternovsky, O. A. Antoshkina, T. A. Florko, T. B. Tkach 139-147
АТОМ ВОДНЮ В СХРЕЩЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНОМУ І МАГНІТНОМУ ПОЛЯХ PDF
M. Yu. Gurskaya, A. V. Ignatenko, A. S. Kvasikova, A. A. Buyadzhi 148-155