№ 21 (2012)

Зміст

Статті

ВПЛИВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ЕЛЕКТРИЧНОГО ТОКУ, ЗМІНИ ДЕФЕКТНОЇ СТРУКТУРИ НА НЕПРУЖНІ характеристики підкладок Si + SiO2, GeSi и SiO2 PDF
А. П. Онанко, О. В. Ляшенко, Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, Ю. А. Онанко 5-12
ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕКУРСОРУ НА МОРФОЛОГІЮ ПОВЕРХНІ НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВОК ДІОКСИДУ ОЛОВА PDF
В. С. Гріневич, В. А. Сминтина, Л. М. Філевська 13-17
ЛОКАЛЬНА ГУСТИНА ЕЛЕКТРОННИХ СТАНІВ ГРАФЕНУ PDF
К. Д. Кардашев, Д. Л. Кардашев 18-21
OPTIMIZED RELATIVISTIC MODEL POTENTIAL METHOD AND QUANTUM DEFECT APPROXIMATION IN THEORY OF RADIATIVE TRANSITIONS IN SPECTRA OF MULTICHARGED IONS PDF
Т. Б. Ткач 22-27
ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ И ДИФФУЗИЯ КОБАЛЬТА В МОНОКРИСТАЛЛАХ ZnS PDF
Ю. А. Ніцук, Ю. Ф. Ваксман, Ю. М. Пуртов 28-34
СПЕКТРОСКОПІЯ ЗА РАХУНОК ЕЛЕКТРОННИХ ЗІТКНЕНЬ АТОМІВ ТА БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ У ПЛАЗМІ: АТОМ Ne, Be-ПОДІБНІ ІОНИ PDF
А. В. Лобода, Т. Б. Ткач 35-42
ЕВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ В КРЕМНІЇ, ЯКЕ ВИКЛИКАНЕ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМ ОКИСЛЕННЯМ PDF
І. Р Яцунський 43-49
ВПЛИВ ПОВЕРХНІ НА СПЕКТР ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НК CDS В ЖЕЛАТИНОВІЙ МАТРИЦІ PDF
В. А. Сминтина, В. М. Скобєєва, М. В. Малушин 50-56
НЕЛІНІЙНА СТОХАСТИЧНА ДИНАМІКА КВАНТОВИХ СИСТЕМ У ЗОВНІШНЬОМУ ПОЛІ: АНАЛІЗ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ХАОСУ ТА РЕКУРЕНТНИХ СПЕКТРІВ PDF
Г. П. Препелица, В. М. Кузаконь, В. В. Буяджи, О. П. Соляникова, A. A. Карпенко, Д. О. Корчевський 57-64
ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДНИХ ПЛІВОК АЛЮМІНІЮ І ТАНТАЛУ В КОНТАКТІ З ЕЛЕКТРОЛІТОМ PDF
Г. М. Бурлак, Л. М. Вілінська 65-68
СПЕКТРОСКОПІЯ АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ РЕЗОНАНСІВ ДЛЯ АТОМІВ ЛАНТАНІДІВ: СПЕКТР ТУЛІЯ, НОВІ ДАНІ ТА ЕФЕКТИ PDF
А. А. Свинаренко 69-74
ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРА НА ОСНОВІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ CdS-Cu2S PDF
В. А. Борщак 75-78
ОПТИКА І СПЕКТРОСКОПІЯ КООПЕРАТИВНИХ ЕЛЕКТРОН-ГАММА-ЯДЕРНИХ ПРОЦЕСІВ У ВАЖКИХ АТОМАХ PDF
О. Ю. Хецеліус 79-85
OPTIMYZATION IN CONDITIONS FOR CdS-Сu2S HETEROPHOTOCELL SHAPING PDF
Ю. Н. Караис, М. И. Куталова, Н. П. Затовская 86-89
ЛАЗЕРНО-ФОТОІОНІЗАЦІЙНИЙ МЕТОД ПОДІЛЕННЯ ІЗОТОПІВ: РАДІАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ЛУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
С. В. Амбросов, О. П. Федчук, О. В. Глушков, Я. І. Лепих 90-95
ВПЛИВ РОЗМІРІВ КРИСТАЛІТІВ НА СПЕКТРИ ПОГЛИНАННЯ НАНОКРИСТАЛІВ CDS PDF
А. В. Кисс, В. А. Сминтина, С. В. Зубрицький 96-100
НАНОЕЛЕКТРОННІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ PDF
В. В. Ковальчук 101-104
РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД ДІРАКА-ФОКА ДО ВИВЧЕННЯ СПЕКТР ВИПРОМІНЮВАННЯ ПЛАЗМИ Fe У МАЛОІНДУКТИВНІЙ ВАКУУМНІЙ ІСКРІ PDF
Ю. О. Кругляк, Д. О. Корчевський, Ю. Г. Чернякові, Т. О. Флорко 105-109
FEATURES OF PHOTOCURRENT RELAXATION IN SENSOR-BASED CdS CRYSTALS OR FEATURES OF PHOTOCURRENT RELAXATION IN CRYSTALS WITH FAST AND SLOW RECOMBINATION CENTRES PDF
А. А. Драгоев, А. С. Ильяшенко, Ю. Н. Каракис, М. И. Куталова, В. С. Бабинчук 110-115
РОЗРАХУНОК РАДІАЦІЙНОГО ВНЕСКУ ЗА РАХУНОК ЕФЕКТУ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ВАКУУМУ У ЗСУВ ЕНЕРГІЇ 2P-2S ПЕРЕХОДУ У m- ВОДНІ PDF
Г. О. Кузнецова, Г. С. Квасикова, А. М. Шахман, Л. А. Вітавецька 116-120
ВПЛИВ ПАРІВ АМІАКУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБОЮ P-N ПЕРЕХОДІВ НА ОСНОВІ Si ТА GaAs PDF
О. О. Птащенко, Ф. О. Птащенко, В. Р. Гільмутдінова, Г. В. Довганюк 121-126
РОЗРАХУНКОВА ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КВАНТОВО-РОЗМІРНИХ СИСТЕМ PDF
O. В. Грабовський, А. М. Клименко, Д. В. Лісовенко 127-130