DOI: https://doi.org/10.18524/0235-2435.2012.21.206785

ВПЛИВ РОЗМІРІВ КРИСТАЛІТІВ НА СПЕКТРИ ПОГЛИНАННЯ НАНОКРИСТАЛІВ CDS

А. В. Кисс, В. А. Сминтина, С. В. Зубрицький

Анотація


Останнім часом особлива увага приділяється магнітним і напівпровідниковим наноматеріалам, причому інтерес до них постійно зростає. Це пов’язано з величезною практичною значущістю цих класів матеріалів для розвитку інформаційних, медичних, хімічних, електронних технологій. Наноматеріали на основі напівпровідників (наприклад, AIIBVI та AIVBVI) володіють унікальними оптичними властивостями і є перспективними матеріалами для активних елементів нелінійної оптики і пристроїв наноелектроніки.
У даній роботі синтез нанокристалів проведений двома різними методами: перший - за допомогою покапельного введення водного розчину сульфіду натрію в водний розчин нітрату кадмію, другий - шляхом продувки сірководню в ємность з водним розчином нітрату кадмію. Відпрацьована технологія отримання нанокристалічних утворень з колоїдних розчинів за двома методами, знайдені умови і необхідні концентрації реагентів для отримання нанокристалів заданого розміру. Визначено характерні розміри нанокристалів за спектрами оптичного поглинання. За допомогою отриманих даних був розрахований енергетичний спектр рівнів, характерних для даних об’єктів. Гарний збіг отриманих значень з теоретичними даними подтвердает можливість використання наближення про форму нанокристалів як сферичних напівпровідникових квантових точках.


Ключові слова


нанокристали, поглинання, енергетичні зони

Повний текст:

PDF

Посилання


Al. L. Efros, AL Efros, Interband absorption of light in a semiconductor sphere, — FTP — 1999. — T. 16, B. 7, Р. 1209-1214.

A. A. Sirenko, V. I. Belitsky, T. Ruf, M. Car-dona, A. I. Ekimov, S. Trallero, Phys. Rev. — 1999 — B. 58, 4. 2077

A. I. Ekimov A. A. Onuschenko, quantum size effects in the optical spectra of semiconductor microcrystals — 2002. — T. 16. 7. Р. 1215-1219.

A. I. Ekimov A. A Onuschenko, size quan-tization of the energy spectrum of electrons in microscopic — 1999 — JETP Letters, v.40, in. 8., P. 337-339.

Chang Q. Sun, Size dependence of nano-structures: Impact of bond order deficiency — 2007 — Prog. Solid State Chem., Vol. 35, P. 1-159.

NE Kaputkina, YE Lozovik, «ball» of quantum dots. — 1998 — Solid State, Vol 40. In. 11., P. 2134-2135.

A. V. Kiss, V. A. Smyntyna, S. V. Zubritskiy, Influence of Size Effects on Absorbtion and Raman Spectra of CdS nanocrystals, — 2011 — 16th international conference on transdusers, devices and Microsystems «Transdusers — 2011.»
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 0235-2435 (Print)