№ 29 (2020)

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику наведено результати теоретичних i експериментальних досліджень з питань фізики напівпровідників та мікроелектронних приладів, опто- та квантової електроніки, квантової оптики, спектроскопії та фотофізики ядра, aтомів, молекул та твердих тіл. Розглянуто новi напрямки розвитку фотоелектроніки, пов'язані iз задачами взаемодії надінтенсивного лазерного випромінювання з ядром, атомними системами, речовиною.

Збірник включено до Переліку спеціальних видань ВАК України з фізико-математичних та технічних наук.

Збірник реферується: Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky, Ukrainian Abstract Journal, Україніка наукова, ВИНИТИ, Джерело, Українські наукові журнали

Для викладачів, наукових працівників, acпіранітв, студентів

Опубліковано: 2021-12-28

Весь випуск

Статті