ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОРІДНИХ І ГЕТЕРОГЕННИХ СЕНСЕБЕЛІЗОВАНИХ КРИСТАЛІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЮ. ЧАСТИНА IV. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ ЗВОРОТНОГО ФОТОЗБУДЖЕННЯ

Автор(и)

  • С. Куліков
  • Є.В Бритавський
  • В.А. Борщак
  • Н.П Затовська
  • М.І Куталова
  • Ю.М. Каракіс

DOI:

https://doi.org/10.18524/0235-2435.2020.29.225471

Ключові слова:

сульфід кадмію, фотозбудження, гасіння фотоструму

Анотація

Вперше застосований зворотний метод дослідження кривих спектрального розподілу фотоструму, що дозволяє розділити вклад рівноважних і нерівноважних носіїв. Дана публікація є продовженням оглядів [1-3]. З метою збереження спільності роботи нумерація розділів обрана загальною. Номери формул і малюнків представлені в розділах. Посилання на літературу в кожному огляді даються індивідуально. Кристали сульфіду кадмію використовуються в наших дослідженнях як зручний модельний матеріал. Отримані на них результати і побудовані моделі застосовні і до інших напівпровідникових речовин. 

Посилання

Simanovych N.S., Brytavskyi Ye.V., Kutalova M.I., Borshchak V.A., Karakis Y.N. The study of heterogeneous sensitized crystals of cadmium sulfide. Part I. About charge state of the centers recombination // “Photoelectronics”, n. 26. Odessa, “Одеський національний університет” 2017. s. 124 – 138 .

Kulikov S.S., Brytavskyi Ye.V., Kutalova M.I., Zatovskaya N.P., Borshchak V.A., Konopel’skaya N.V., Karakis Y.N. The study of cadmium sulfide heterogeneously sensitized crystals. Part II. Relaxation characteristics // “Photoelectronics”, n. 27. Odessa, “Одеський національний університет” 2018. s. 79 – 93 .

Kulikov S.S., Brytavskyi Ye.V., , Kutalova M.I., Zatovskaya N.P., Borshchak V.A., Karakis Y.N. The study of cadmium sulfide heterogeneously sensitized crystals. Part III. Oscillations of excited carriers // “Photoelectronics”, n. 28. Odessa, “Одеський національний університет” 2019. s. 133 – 144.

Бритавський Є., Каракіс Ю. Особливості спектрального розподілу фотоструму в умовах реверсного збудження // Вісник Львівського університету. Серія Фізична. –Львів – 2010. – Випуск 45. – с. 199 – 205.

Бритавський Є.В., Каракіс Ю.М. Спектральні характеристики напівпровідників із центрами чутливості при реверсному способі збудження // International Conference of Students and Young Scientists in Theoretical and Experimental Physics HEUREKA – Lviv 2009. Мау 20 – 22 – Book of abstracts., Ukraine. s. A6.

Каракис Ю.Н., Затовская Н.П., Зотов В.В., Куталова М.И. Особенности релаксации фототока в кристаллах сульфида кадмия с запорными контактами // 1-а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників – Одеса, 10-14 вересня 2002. Тези доповідей. Т.2. – с.138

Каракис Ю.Н., Борщак В.А., Зотов В.В., Куталова М.И. Релаксационные характеристики кристаллов сульфида кадмия с ИК-гашением // Фотоэлектроника 2002. – вып.11. – с.51 – 55.

Britavsky E.V., Karakis Y.N., Kutalova M.I., Chemeresyuk G.G. On the charge state of rapid and slow recombination centers in semiconductors // Photoelectronics. 2008. – n.17. – 2009. – n. 18 – s. 65 – 69.

Чемересюк Г.Г., Каракис Ю.Н. Методические указания к лабораторным работам по спецпрактикуму “Фотоэлектрические процессы в полупроводниках. Часть I” // Одесса. Издательство Одесского национального университета. – 2011. – с. 1 – 59.

Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников // М.: Наука, 2007. – с.220-222.

Brytavskyi Ye.V., Karakis Yu.N., Kutalova M.I., Chemeresyuk G.G. Reversive spectral characteristics in IR-quenching range of photocurrent. The case of interacting holes // Photoelectronics. – 2010. – n. 19. – s. 56 – 60.

Роуз А.. Основы теории фотопро-водимости // М.:Мир, 1966. – 192 с.

Бьюб Р. Фотопроводимость твёрдых тел // М.:Из-во ин.лит, 1992. – c.558 .

Драгоев А.А. Визначення квантового виходу інфрачервоного гасіння фототоку // Робота – лауреат Областної сесії Малої Академії наук України. Одеське територіальне відділення. Секція “Фізика”. – Одеса 2006. c 32

Novikova M.A., Karakis Yu.N., Kutalova M.I. Particularities of current transfer in the crystals with two types of Recombination centers // Photoelectronics – 2005. n.14. s. 58-61.

Лашкарёв В.Е., Любченко А.В., Шейкман М.К. Неравновесные процессы в фотопроводниках // К.:Наукова думка, 1981. – c264.

Melnik А.S., Karakis Y.N.. Kutalova M.I., Chemeresjuk G.G. Features of thermo-optical transitions from the recombination centers excited states // Photoelectronics –2011. – n. 20. – s. 23 – 2

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті