№ 30 (2021)

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику наведено результати теоретичних i експериментальних досліджень з питань фізики напівпровідників та мікроелектронних приладів, опто- та квантової електроніки, квантової оптики, спектроскопії та фотофізики ядра, aтомів, молекул та твердих тіл. Розглянуто новi напрямки розвитку фотоелектроніки, пов'язані iз задачами взаемодії надінтенсивного лазерного випромінювання з ядром, атомними системами, речовиною.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з фізико-математичних наук. Збірник реферується: Index Copernikus, Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky, Ukrainian Abstract Journal, Україніка наукова, ВИНИТИ, Джерело, Українські наукові журнали.

Для викладачів, наукових працівників, acпірантів, студентів.

Опубліковано: 2022-08-21

Весь випуск

Статті