Photoelectronics

Рік заснування: 1986
Галузь і проблематика: фізика напівпровідників; гетеро- та низьковимірні структури; лінійната нелінійна оптика твердого тіла; оптоелектроніка та оптоелектронні прилади; квантова електроніка
ISSN 0235 - 2435
DOI 10.18524/0235-2435
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15953-4425P від 02.12.09 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: з 1986, поновлено 04.04.2018 Наказ Міносвіти № 326 (додаток 9).
Періодичність виходу журналу: 1 збірник на рік
Мова видання: англійська, реферати. англійською, українською та російською мовами.
Засновник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Головний редактор: проф. Сминтина В.А
Адреса редакції: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Пастера 42, 65026 Одеса
E-mail: photoelectronics@onu.edu.ua

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 27 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку

Зміст

Статті

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУР НА ОСНОВІ НАНОКРИСТАЛІВ CdS В ЖЕЛАТИНОВІЙ МАТРИЦІ PDF (English)
A. P. Chebanenko, A. V. Polischuk 5
НАДТОНКА СТРУКТУРА ВАЖКИХ АТОМІВ В РАМКАХ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ БАГАТОЧАСТИНКОВОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ PDF (English)
O A Antoshkina, O Khetselius, M Makushkina, A Smirnov 10
ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ НАНОЧАСТИНОК CdSe:Ni ОТРИМАНИХ ХІМІЧНИМ МЕТОДОМ PDF (English)
Yu A NITSUK, A. S. Leonenko, Yu. F. Vaksman, G. V. Korenkova, V. A. Smyntyna, Ie. V. Brytavskyi 18
СПЕКТРОСКОПІЯ БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ В ПЛАЗМІ: СИЛИ ОСЦИЛЯТОРІВ ДЛЯ Be-ПОДІБНИХ ІОНІВ GaXXVIII і GeXXIX PDF (English)
V V Buyadzhi, T V Tkach, A P Lavrenko, E S Romanenko 24
ПРИПіЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОНТАКТУ ДО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ОПТИЧНОГО ТА РЕНТГЕНІВСЬКОГО ЗОБРАЖЕНЬ В ЕЛЕКТРИЧНИЙ СИГНАЛ PDF (English)
T I LAVRENOVA, V. A. Borshchak, N. P. ZATOVSKA, M. I. KUTALOVA 30
РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ РІДБЕРГІВСЬКИХ АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ СТАНІВ В СПЕКТРІ БАРІЯ PDF (English)
E. V. Ternovsky, V. V. Buyadzhi, A. V. Tsudik, A. A. Svinarenko 34
ХАОТИЧНА ДИНАМІКА РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ЛАМПИ ЗВЕРНЕНОЇ ХВИЛІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ПОЛЯ ПРОСТОРОВОГО ЗАРЯДУ ТА ДИСИПАЦІЇ: НОВІ ЕФЕКТИ PDF (English)
A. V. Glushkov, A. V. Tsudik, D. A. Novak, O. V. Dubrovsky 44
ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ НАНОРОЗМІРНОГО ДІОКСИДУ ОЛОВА. ОГЛЯД PDF (English)
L. M. Filevska 52
УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ФУНКЦІЙ ГРІНА І ФУНКЦІОНАЛУ ГУСТИНИ У ВИЗНАЧЕННІ ВІБРАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ФОТОЕЛЕКТРОННОГО СПЕКТРУ ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ PDF (English)
A. V. Ignatenko, A. V. Glushkov, Ya. I. Lepikh, A. S. Kvasikova 60
Хвильові і осциляторні сильні сторони Li-подібних багатозарядних іонів в рамках теорії відносного збудження багатьох тіл PDF (English)
O. Yu. Khetselius, A. I. Mykhailov, E. A. Efimova, R. E. Serga 69
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОДНОРІДНО ЗЧУВСТВЛЕННІХ КРИСТАЛІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЮ. ЧАСТИНА II. РЕЛАКСАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF (English)
S. S. Kulikov, Ie. V. Brytavskyi, M. I. Kutalova, N. P. Zatovskaya, V. A. Borshchak, N. V. Konopel’skaya, Yu. N. Karakis 79
СПЕКТРОСКОПІЯ БАГАТОЕЛЕКТРОННОГО АТОМА В DC ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ: МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ОПЕРАТОРНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ ДЛЯ ОПИСУ ШТАРКIВСЬКИХ РЕЗОНАНСІВ PDF (English)
A A Kuznetsova, A. A. Buyadzhi, M Yu Gurskaya, A. O Makarova 94
ХАОТИЧНА ДИНАМІКА ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ PDF (English)
A A Mashkantsev, A. V. Ignatenko, S V Kirianov, E V Pavlov 103
ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СПЕКТРУ ІТЕРБІЮ НА ОСНОВІ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ БАГАТОЧАСТКОВІ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ: ДВІЧІ ЗБУДЖЕНІ ВАЛЕНТНІ СТАНИ PDF (English)
A A Svinarenko, V. В Ternovsky, I S Cherkasova, D A. Mironenko 113
РЕЛЯТИВІСТСЬКА ОПЕРАТОРНА ТЕОРІЯ ЗБУРЕНЬ В СПЕКТРОСКОПІЇ БАГАТОЕЛЕКТРОННОГО АТОМА В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ PDF (English)
V B Ternovsky, A. A. Kuznetsova, A V Glushkov, E K Plysetskaya 121
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКОЛ Ag28Ga28Ge532Er2S1123 И Ag12Ga12Ge228Er2S483 PDF (English)
V V. HALYAN, I D OLEKSEYUK, I A. IVASHCHENKO, A. H KEVSHYN, P V TISHCHENKO, M V SHEVCHUK 131